ENG     中文
  • 電郵/Skype: enquiry@sinobestech.com.hk
  • 電話: (+852) 3112 9389
  • 傳真: (+852) 3112 9321
  • QQ: 1917343613

產品 >> Memory

如對我們的產品有任何查詢,可直接 聯絡我們 我們專業的營業團隊會盡快為你解答.

關鍵字
產品編號 品牌 數量 交期
eMCP [embedded MCP]
KMRH60014A-B614T05 Samsung
KMQE60013M-B318T03 Samsung
KMGD6001BM-B421 Samsung
KMFN60012M-B214003 Samsung
KMQE60013M-B318 Samsung
H9TQ26ACLTMCUR-KUM Hynix
KMRD60014M-B512 Samsung
eMMC
H9TQ64A8GTDCUR-KUM Hynix
KLM8G1GETF-B041006 Samsung
MTFC2GMDEA-0M WT Micron
MTFC8GLDEA-1M WT Micron
MTFC4GACAAAM-1M WT Micron
MTFC4GACAANA-4M IT Micron
MTFC4GACAJCN-1M WT Micron
MTFC4GACAJCN-4M IT Micron
KLMAG2GEAC-B001 Samsung
KLMAG1JENB-B041 Samsung
KLMAG1JETD-B041 Samsung
KLM8G1GEND-B031 Samsung
KLM8G1GEME-B041 Samsung
KLM8G1GETF-B041003 Samsung
KLM8G1GEAC-B001 Samsung
KLM4G1FEPD-B031 Samsung
KLM4G1FETE-B041001 Samsung
KLMBG2JETD-B041 Samsung
KLMCG2KETM-B041 Samsung
SDINBDG4-16G Sandisk
SDINBDG4-8G Sandisk
SDINBDG4-32G Sandisk
SDIN7DP2-8G Sandisk
THGBMFG7C1LBAIL Toshiba
THGBMHG7C1LBAIL Toshiba
THGBMHG8C2LBAIL Toshiba
THGBMHG9C4LBAIR Toshiba
THGBMFG6C1LBAIL Toshiba
THGBMHG6C1LBAIL Toshiba
SDINADF4-32G-H Sandisk
SDINADF4-64G-H Sandisk
SDINADF4-16G-H Sandisk
SDINADF4-128G-H Sandisk
H26M64208EMR Hynix
THGBMDG5D1LBAIL Toshiba
THGBMDG5D1LBAIT Toshiba
KLMCG4JETD-B041 Samsung
H26M41204HPR Hynix
SDIN8DE2-8G Sandisk
SDIN7DU2-8G Sandisk
H26M78208CMR Hynix
SDINBDA4-32G Sandisk
SDINBDG4-64G Sandisk
THGBMNG5D1LBAIT Toshiba
SDINBDA4-64G Sandisk
SDINBDA4-128G Sandisk
Nand Flash
MT29F256G08EBCAGB16A3WC1-R Micron
MT29F1T08EMHAFJ4-3R:A Micron
MT29F512G08EEHAFJ4-3R:A Micron
MT29F64G08CBABBWPR:B Micron
MT29F1T08EEHAFJ4-3T:A Micron
TH58TFG8DDLTA20 Toshiba
TH58TFG8DDLBA4C Toshiba
TC58TFG7DDLTA0D Toshiba
TH58TFG9DDLTA2D Toshiba
MT29F128G08CBEBBL85C3WC1 Micron
TH58NVG4S0FTA20 Toshiba
MT29F64G08CBAAAWP-Z:A Micron
MT29F64G08CBABBWP-12IT:B Micron
MT29F64G08AFAAAWP-ITZ:A Micron
MX35LF1GE4AB-Z4I Macronix
MT29F64G08CBABAWP:B Micron
MT29F64G08CBABAL84A3WC1 Micron
TH58NVG6H2HTAK0 Toshiba
K9GBG08U0A-SCB0 Samsung
MT29F32G08ABAAAWP-Z:A Micron
MT29F32G08CBADAWP:D Micron
TC58BVG0S3HTA00 Toshiba
MT29F32G08CBACAWP-Z:C Micron
MT29F4G08ABBDAH4-IT:D Micron
TC58NVG0S3HTA00 Toshiba
TH58TFT0DDLBA8H Toshiba
TH58TFT0EFLBA8H Toshiba
TC58NVG1S3ETA00 Toshiba
K9K8G08U0F-SIB0 Samsung
MT29F8G08ADADAH4-IT:D Micron
MT29F8G08ABABAWP:B Micron
MT29F8G08ABABAWP-AITX:B Micron
MT29F8G08ABACAWP-IT:C Micron
TC58NVG3S0FTA00 Toshiba
K9F4G08U0A-PCB0 Samsung
K9F4G08U0F-SCB0 Samsung
MT29F4G08ABADAWP:D Micron
MT29F4G08ABADAH4-IT:D Micron
MT29F4G08ABAEAWP-IT:E Micron
TC58NVG2S0HTA00 Toshiba
K9F2G08U0C-SCB0 Samsung
K9F2G08U0D-SCB0 Samsung
K9F2G08U0D-SIB0 Samsung
MT29F2G08ABAEAH4-IT:E Micron
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E Micron
MT29F1G08ABAEAWP-IT:E Micron
MT29F2G16ABAEAWP-IT:E Micron
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  2
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: