ENG     中文
  • 電郵: enquiry@sinobestech.com.hk
  • 電話: (+852) 3112 9389
  • 傳真: (+852) 3112 9321
  • QQ: 2265949958
  • Skype: yoyochong83

產品 >> DRAM

如對我們的產品有任何查詢,可直接 聯絡我們 我們專業的營業團隊會盡快為你解答.

關鍵字
產品編號 品牌 數量 交期
GDDR5
H5GQ8H24MJR-R4C SK Hynix
K4G80325FB-HC28 Samsung
MT51J256M32HF-70:A Micron
MT51J256M32HF-70:B Micron
K4G80325FB-HC25 Samsung
H5GC8H24MJR-R0C SK Hynix
MT51J256M32HF-80:A Micron
H5GC4H24AJR-T2C SK Hynix
GDDR2
K4N51163QE-ZC20 Samsung
LPDDR4
H9HKNNNCUUMUBR-NMH Hynix
K4F8E304HB-MGCJ Samsung
H9HCNNN8KUMLHR-NME Hynix
K4F6E3D4HB-MFCJ Samsung
H9HCNNNBPUMLHR-NLE Hynix
LPDDR3
K4E6E304EB-EGCF Samsung
MT52L1G32D4PG-107 WT:B Micron
K4E8E324EB-EGCF Samsung
MT52L256M32D1PF-093 WT:B Micron
LPDDR2
H9CCNNNCPTMLBR-NUD Hynix
DDR4
MT40A1G8SA-075:E Micron
MT40A1G16KNR-075:E Micron
MT40A512M16JY-062E IT:B Micron
H5AN8G8NCJR-VKC Hynix
MT40A512M16LY-075:E Micron
K4AAG165WB-MCRC Samsung
K4AAG085WB-MCPB Samsung
K4A8G085WB-BCTD Samsung
K4A8G085WC-BCTD Samsung
H5AN8G8NMFR-UHC Hynix
H5AN8G8NAFR-UHC Hynix
K4A8G085WB-BCRC Samsung
MT40A1G8WE-083E IT:B Micron
K4A8G085WC-BCRC Samsung
MT40A256M16GE-062E:B Micron
H5AN4G6NBJR-VKC Hynix
MT40A256M16GE-083E:B Micron
H5AN4G6NAFR-UHC SK Hynix
K4A4G165WD-BCRC Samsung
K4A4G165WE-BCRC Samsung
H5AN4G6NAFR-TFC Hynix
K4A8G165WC-BCTD Samsung
H5AN8G6NAFR-UHC Hynix
K4A8G165WB-BCRC Samsung
MT40A512M16JY-083E:B Micron
MT40A512M16HA-083E:A Micron
MT40A512M16JY-083E IT:B Micron
K4A8G165WB-BCPB Samsung
H5AN8G6NAFR-TFC Hynix
K4A4G085WE-BCRC Samsung
H5AN4G8NAFR-UHC Hynix
H5ANAG6NAMR-UHC Hynix
MT40A512M8RH-083E:B Micron
H5AN4G8NBJR-UHC Hynix
DDR3
K4B8G1646D-MMK0 Samsung
K4B8G1646D-MCK0 Samsung
K4B8G1646D-MYMA Samsung
K4B8G1646D-MMM Samsung
K4B4G0846E-BCNB Samsung
K4B4G0846E-BYMA Samsung
K4B4G0846E-BCMA Samsung
MT41K512M8DA-107:P Micron
MT41K512M8DA-107IT:P Micron
MT41K512M8RG-107:N Micron
H5TC4G83BFR-RDA Hynix
H5TC4G83DFR-RDA Hynix
H5TQ4G83CFR-RDC Hynix
K4B8G1646D-MYK0 Samsung
MT41K512M16HA-125:A Micron
MT41K512M16HA-125IT:A Micron
K4B8G1646Q-MYK0 Samsung
NT5CC512M8DN-DI Nanya
K4B4G0846D-BCK0 Samsung
H5TC4G83EFR-PBA Hynix
K4B4G0846D-BYK0 Samsung
K4B4G0846E-BYK0 Samsung
H5TC4G83CFR-PBA Hynix
MT41K512M8RH-125:E Micron
H5TC4G83DFR-PBA Hynix
NT5CC256M16ER-EK Nanya
K4B1G1646I-BMMA Samsung
H5TQ4G63CFR-TEC Hynix
H5TQ4G63EFR-TEC Hynix
K4B4G1646E-BCNB Samsung
MT41J128M16JT-093:K Micron
K4B2G1646F-BCNB Samsung
H5TQ2G63GFR-TEC Hynix
MT41K512M16HA-107:A Micron
H5TQ8G43BMR-RDC Hynix
NT5CB256M16DP-EK Nanya
K4B4G1646E-BYMA Samsung
H5TC4G63CFR-RDA Hynix
MT41K256M16LY-107:N Micron
MT41K256M16TW-107:P Micron
MT41K256M16TW-107IT:P Micron
K4B4G1646E-BCMA Samsung
H5TQ4G63CFR-RDC Hynix
H5TQ4G63EFR-RDC Hynix
H5TQ2G83GFR-RDC Hynix
H5TC2G83GFR-RDA Hynix
K4B2G0846F-BYMA Samsung
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  3
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: