ENG     中文
  • 電郵/Skype: enquiry@sinobestech.com.hk
  • 電話: (+852) 3112 9389
  • 傳真: (+852) 3112 9321
  • QQ: 1917343613

產品 >> DRAM

如對我們的產品有任何查詢,可直接 聯絡我們 我們專業的營業團隊會盡快為你解答.

關鍵字
產品編號 品牌 數量 交期
GDDR5
MT51J256M32HF-60:A Micron
MT51J256M32HF-70:B Micron
MT51J256M32HF-80:B Micron
EDW4032BABG-70-F Elpida
EDW4032BABG-60-F Elpida
LPDDR4
K4F6E3S4HM-MGCJ Samsung
H9HKNNNCTUMUBR-NLH Hynix
MT53B512M64D4NK-062 WT:B Micron
K3RG3G30MM-MGCH Samsung
K4F8E304HB-MGCJ Samsung
H9HP26ACPMMDAR-KMM Hynix
LPDDR3
K4E6E304EC-EGCG Samsung
K3QF2F20DA-QGCF Samsung
K3QF2F20EM-QGCF Samsung
K4E6E304EB-EGCF Samsung
K4E8E324EB-EGCF Samsung
K3QF4F40BM-FGCF Samsung
K4E6E304EC-EGCF Samsung
LPDDR2
H9CKNNNBPTATDR-NTH Hynix
DDR4
H5AN8G8NCJR-VKC Hynix
MT40A1G8SA-075:E Micron
K4A8G045WB-BCRC Samsung
H5AN8G8NAFR-VKC Hynix
K4A8G085WC-BCTD Samsung
H5AN8G8NMFR-UHC Hynix
H5AN8G8NAFR-UHC Hynix
K4A8G085WB-BCRC Samsung
MT40A1G8WE-083E:B Micron
H5AN8G6NCJR-VKC Hynix
K4A4G165WE-BCTD Samsung
MT40A256M16GE-083E:B Micron
H5AN4G6NAFR-UHC SK Hynix
MT40A256M16GE-083EIT:B Micron
K4A4G165WE-BCRC Samsung
H5AN4G6NAFR-UHI Hynix
H5AN4G6NBJR-UHC SK Hynix
K4A8G165WC-BCTD Samsung
H5AN8G6NAFR-UHC Hynix
K4A8G165WB-BCRC Samsung
MT40A512M16JY-083E:B Micron
K4A8G165WC-BCRC Samsung
K4A4G085WE-BCRC Samsung
MT40A512M8RH-083E:B Micron
H5AN4G8NBJR-UHC Hynix
MT40A512M8RH-075E:B Micron
H5AN4G8NAFR-TFC SK Hynix
NT5AD512M16A4-HR Nanya
DDR3
IS43TR16128B-15HBLI ISSI
K4B8G1646D-MMMA Samsung
MT41K512M8DA-093:P Micron
K4B4G0846E-BYMA Samsung
K4B4G0846E-BCMA Samsung
MT41K512M8DA-107:P Micron
MT41K512M8DA-107IT:P Micron
H5TC4G83DFR-RDA Hynix
H5TQ4G83CFR-RDC Hynix
K4B8G1646D-MYK0 Samsung
MT41K512M16HA-125:A Micron
MT41K512M16HA-125IT:A Micron
H5TC4G83BFR-PBA Hynix
K4B4G0846D-BCK0 Samsung
K4B4G0846D-BYK0 Samsung
K4B4G0846E-BYK0 Samsung
H5TC4G83DFR-PBA Hynix
H5TC8G63CMR-PBA Hynix
NT5CC256M16ER-EK Nanya
H5TQ4G63EFR-TEC Hynix
MT41K256M16LY-093:N Micron
K4B4G1646E-BCNB Samsung
K4B2G1646F-BCNB Samsung
H5TQ2G63GFR-TEC Hynix
K4B1G1646I-BCNB Samsung
MT41K512M16HA-107:A Micron
MT41K512M16HA-107IT:A Micron
NT5CB256M16DP-EK Nanya
H5TC4G63EFR-RDA Hynix
K4B4G1646E-BYMA Samsung
MT41K256M16LY-107:N Micron
MT41K256M16TW-107:P Micron
MT41K256M16TW-107IT:P Micron
K4B4G1646E-BCMA Samsung
H5TQ4G63CFR-RDC Hynix
H5TQ4G63EFR-RDC Hynix
NT5CC256M8IN-EK Nanya
H5TQ2G83GFR-RDC Hynix
K4B2G0846F-BYMA Samsung
K4B2G0846F-BCMA Samsung
H5TQ2G63GFR-RDC Hynix
K4B2G1646F-BYMA Samsung
K4B2G1646F-BCMA Samsung
NT5CB128M16IP-EK Nanya
MT41K128M16JT-107:K Micron
MT41J128M16JT-107:K Micron
K4B1G0846I-BCMA Samsung
MT41K64M16TW-107:J Micron
NT5CB64M16GP-EK Nanya
K4B1G1646I-BCMA Samsung
K4B8G0846D-MYK0 Samsung
H5TC8G83BMR-PBA Hynix
MT41K1G8SN-125:A Micron
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  2
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: