ENG     中文
  • 電郵: enquiry@sinobestech.com.hk
  • 電話: (+852) 3112 9389
  • 傳真: (+852) 3112 9321
  • QQ: 2265949958
  • Skype: yoyochong83

產品 >> Memory

如對我們的產品有任何查詢,可直接 聯絡我們 我們專業的營業團隊會盡快為你解答.

關鍵字
產品編號 品牌 數量 交期
eMCP [embedded MCP]
KMFE60012M-B214003 Samsung
MT29TZZZ4D4BKERL-125 W.94M Micron
MT29C1G12MAADAFAKD-6EIT Micron
KMGD6001BM-B421 Samsung
KMFN60012M-B214003 Samsung
H9TQ17ABJTBCUR-KUM Hynix
KMQE60013M-B318 Samsung
eMMC
THGBMNG5D1LBAIL Toshiba
KLM8G1GETF-B041006 Samsung
H26M52208FPR Hynix
H26M31001HPR Hynix
MTFC2GMDEA-0M WT Micron
MTFC8GAKAJCN-1M WT Micron
MTFC8GAKAJCN-4M IT Micron
MTFC4GACAAAM-1M WT Micron
MTFC4GACAJCN-1M WT Micron
MTFC4GACAJCN-4M IT Micron
KLMAG2GEND-B031001 Samsung
KLMAG1JENB-B041 Samsung
KLMAG1JETD-B041 Samsung
KLM8G1GEND-B031 Samsung
KLM8G1GEME-B041 Samsung
KLM8G1GETF-B041003 Samsung
KLM4G1FEPD-B031 Samsung
KLMBG2JENB-B041 Samsung
KLM4G1FETE-B041001 Samsung
KLMCG2KETM-B041 Samsung
THGBMFG7C2LBAIL Toshiba
THGBMHG7C1LBAIL Toshiba
THGBMHG8C2LBAIL Toshiba
THGBMHG6C1LBAIL Toshiba
SDINADF4-16G-H Sandisk
THGBMDG5D1LBAIL Toshiba
Nand Flash
MT29F2G01ABAGDSF-IT:G Micron
MT29F64G08CBABBWPR:B Micron
MT29F256G08CBCBBJ4-5M:B Micron
MT29F256G08CMCABH2-12IT:A Micron
MT29F128G08AJAAAWP-ITZ:A Micron
MT29F16G08CBACAWP:C Micron
MT29F16G08CBACAL72A3WC1 Micron
TH58NVG4S0ETAK0 Toshiba
MT29F64G08CBAAAWP-Z:A Micron
MT29F64G08CBABBWP-12IT:B Micron
MT29F64G08CBABAWP:B Micron
MT29F64G08CBABAWP-M:B Micron
TH58NVG6H2HTA20 Toshiba
MT29F64G08CBCGBL04A3WC1-M Micron
MT29F32G08CBADAWP:D Micron
MT29F32G08CBADAL83A3WC1 Micron
MT29F32G08CBACAL73A3WC1P Micron
MT29F32G08CBADAWP-M:D Micron
MT29F32G08CBEDBL83A3WC1 Micron
H27U4G8F2DTR-BC Hynix
MT29F4G08ABBDAH4-IT:D Micron
MT29F4G08ABAEAH4-IT:E Micron
TC58NVG0S3HBAI4 Toshiba
TC58NVG1S3HTA00 Toshiba
K9K8G08U0E-SCB0 Samsung
K9K8G08U0E-SIB0 Samsung
K9K8G08U0F-SIB0 Samsung
MT29F8G08ABABAWP:B Micron
MT29F8G08ABACAWP-IT:C Micron
MT29F8G08ABABAWP-ITX:B Micron
K9F4G08U0A-PCB0 Samsung
MT29F4G08ABADAWP:D Micron
MT29F4G08ABADAH4-IT:D Micron
TC58NVG2S3ETA00 Toshiba
TC58NVG2S0FTA00 Toshiba
K9F2G08U0C-SCB0 Samsung
K9F2G08U0D-SCB0 Samsung
K9F2G08U0D-SIB0 Samsung
MT29F2G08ABAEAH4:E Micron
MT29F2G08ABAEAH4-IT:E Micron
MT29F2G08ABAEAWP:E Micron
MT29F2G01ABAGDWB-IT:G Micron
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E Micron
MT29F1G08ABAEAH4:E Micron
MT29F2G16ABAEAWP:E Micron
K9F1G08U0D-SCB0 Samsung
K9F1G08U0D-SIB0 Samsung
K9F1G08U0D-SCB0T00 Samsung
K9F1G08U0E-SCB0 Samsung
K9F1G08U0F-SCB0 Samsung
H27U2G8F2CTR-BC Hynix
H27U1G8F2CTR-BC Hynix
H27U2G8F2DTR-BC Hynix
S34ML01G100TFI000 Spansion / Cypress
S34ML02G100TFI000 Spansion
S34ML02G200TFI000 Spansion
S34ML04G100TFI000 Spansion
S34ML08G101TFI000 Spansion
MT29F1G08ABADAWP-IT:D Micron
MT29F1G08ABADAWP-ITX:D Micron
MT29F1G08ABAEAWP:E Micron
TC58BVG1S3HTA00 Toshiba
K9F1208U0C-JIB0 Samsung
K9F5608U0D-JIB0 Samsung
K9F5608R0D-JIB0000 Samsung
K9F4008W0A-TCB0000 Samsung
MT29F32G08CBADBWPR:D Micron
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  2
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: